top of page

ČAKROS - ENERGIJOS CENTRAI

Čakras suvokti galime kaip sąmonės būsenas. Mūsų sąmonei kylant, mes vis labiau artėjame į aukščiausią jogos būseną - savirealizaciją. Šie energijos centrai vadinami čakromis dėl savo panašumo į besisukančius ratus. Kiekvieno centro sukimosi greitis priklauso nuo jame esančios energijos lygio. Kuo energingesnė čakra, tuo greičiau ji sukasi. Kad jaustumėmės harmoningai, sukimosi greitis čakrose turi būti subalansuotas, kaip kad Žemė sukasi apie savo ašį, neturi būti nei per greitas, nei per lėtas. Kai mūsų energija yra subalansuota, ji teka natūraliai ir ritmingai, o tai suteikia stabilumo ir harmonijos jausmą.

Kai praktikuojame asanas (jogos pozas) ir pradedame aktyvuoti ir balansuoti šiuos centrus, pajuntame, kokį poveikį jie daro mūsų gyvenimui. Bet kurio iš šių centrų disbalansas gali pasireikšti fiziniais sutrikimais. Mums gali sutrikti pusiausvyra atliekant stovimas pozas, gali pasireikšti virškinimo problemas ar atsirasti sunkumų išreiškiant savo mintis bendraujant. Čakros duoda raktą į tai, ką mūsų kūnas bando iškomunikuoti. Tai padeda mums išspręsti bet kokias praktikoje iškilusias problemas.
MULADHARA ČAKRA

Įsižeminti, susijungti, palaikyti

Kad klestėti viršuje, turi tvirtai įsišaknyti apačioje. – Maori patarlė

Šaknies čakra yra stuburo pamate. Mūsų kojos ir pėdos yra jos pratęsimai. Muladharos čakra atspindi tokius pagrindinius klausimus kaip stabilumas namuose ir finansuose, bei santykiuose su tėvais. Fiziškai ji kontroliuoja šalinimo organus, kraują ir kaulus. Stovimos pozos padeda subalansuoti muladharos čakrą, pagerina pusiausvyrą ir sukuria stabilų pagrindą ten kur esame tiek fiziškai, tiek mentališkai. Kaip sėkla po žeme, ši čakra yra pilna potencialo, ji siunčia visas gėrybes į viršutines čakras, organus, smegenis lyg iš žemės siurbdama mineralus palaiko ir maitina aukčiau esančias sistemas. Kai ši čakra yra subalansuota jaučiamės įsižeminę, patogiai ir saugiai savo kūne ir pasaulyje aplink mus. Mes žinome ir jaučiame, kad turime užtektinai ir esame pilnavertiški.

Kai ši čakra per daug aktyvi, mes linkę kaupti daiktus ir maistą, puoselėti pirmykštes baimes ir pyktį.


Elementas: žemė, bhumi

Mantra: lam

Spalva: raudona

Jutimas: kvapas

Kai ši čakra yra išėjusi iš balanso, gali kilti nesaugumo ir nestabilumo jausmas, galime jaustis, kad esame atskirti nuo savo kūno ir šios žemės. Galime patirti valgymo sutrikimus, nerimą, nenusistovėjimą, baimę ir nepriteklių. Galime patirti disbalansą pinigų požiūriu, nesveikus santykius su jais.

AFIRMACIJOS

Aš esu saugus. Aš esu namie.

Aš turiu pakankamai.

Gausa teka per mane.

Mano poreikiai yra aprūpinti.

Visata aprūpina mane.

Aš esu užtektina.

Aš esu įsižeminusi ir susieta su žeme.

 

SVADHISTHANA ČAKRA

Mėgautis, tekėti, kurti, jausti

Sakralinė čakra yra žemiau bambos, ties kryžkauliu ir apima visą dubenį. Ši čakra reprezentuoja mūsų santykius (ypač seksualinius), emocijas, kūrybingumą, vaisingumą, aistrą gyvenimui ir norus. Kylant į viršų nuo pamatinės čakros žemės tvirto elemento pereiname į skystą, moteriškos kilmės šaltinį. Valdoma vandens elemento, ši čakra leidžia tekėti gyvenimui sava vaga - mėgautis gyvenimu taip kaip norime palengva ir be didelių pastangų. Kai sakralinė čakra yra subalansuota, tuomet mes judame gamtos ritmu, susiliejame su jos teikiamu grožiu, energija, gyvybine jėga, ir džiagiamės gyvenimo dovana. Svadhisthana čakra valdo lytinius organus. Klubus atveriančios pozos balansuoja svadhisthana čakrą, padeda atpažinti, priimti ir suvaldyti emocijas, sustiprinti empatiją, gebėjimą labiau suprasti kitus bendraujant, nukreipti energiją į kūrybą. Antroji čakra yra mūsų emocijų centras, nuo jos priklauso kaip mes reaguojame, kokios emocijos mus valdo, mintys, jausmai. Kaip mes jaučiamės, kodėl taip jaučiamės yra naviguojame iš čia.


Elementas: vanduo

Mantra: vam

Spalva: oranžinė

Pojūtis: skonis


Žodis emocija yra kilęs iš lotyniško žodžio emovere, kas reiškia energija veiksme. Ši čakra atspindi kaip mes judame per gyvenimą palengva ir be pastangų, taip pat ši čakra atspindi emocijų tėkmę, mūsų gebėjimą leisti mūsų vidinėms audroms pakilti, būti pamatytoms ir keliauti per mus.


Kai per mus eina didelė srovė jausmų, turime pasirinkimą, peršokti per juos, užkasti juos giliai, ignoruoti arba atmesti. Taip jausmai susikuria pastovius namus mūsų kūne. Tačiau mes galime priimti savo jausmus, išjausti juos kai jie ateina ir pamatyti kodėl mes reaguojame taip kaip reaguojame. Kai mes duodame dėmesio atėjusiems jausmams, mes juos išlaisviname ir sugrąžiname atgal į savo upes.


AFIRMACIJOS


Aš turiu sveikas ribas.

Aš myliu ir mėgaujuosi savo kūnu neteisiant jo.

Aš judu palengva ir leidžiuosi tekėti ramia gyvenimo tėkme.

Aš sugebu duoti ir priimti malonumus.

 

MANIPURA ČAKRA

Drąsa, pasitikėjimas, branduolys

Saulės rezginio čakra yra saulės rezginyje, ties stuburo viduriu. Ji atspindi individualumą, tai kas žmogui suteikia vidinį spinduliavimą. Jos energetinis darbas yra padėti mums atrasti savo individualią galią. Ji atspindi tai, kaip mes pristatome save pasauliui, nusako mūsų savivertę, pasitikėjimą, pagarbą sau, ryžtingumą ir valią.

Kildami į viršų energetinių centru, mes atkeliaujame į savęs centrą, mes pasiekiame santykius, kuriuos turime su savimi. Šis pilnas ugnies centras sukuria mūsų gyvybingumą ir užsidegimą gyvenimui.

Ši čakra kontroliuoja virškinimo organus. Kai ši čakra yra subalansuota ji ne tik padeda maisto virškinime, bet taip pat ir nusako gyvenimo trajektoriją. Mes jaučiamės pasitikintys savimi, turime aukštą savęs suvokimą, ir lengvai priimame save ir kitus dalykus aplink mus. Kai šis energijos ratas yra suderintas, mes drąsiai pasiliekame ir pereiname per sunkias situacijas, priimame kryptingus sprendimus ir suderiname su savo vidine galia. Mes jaučiamės gerai ten kur esame gyvenime ir nejaučiame poreikio užsispyrę stumti dalykus per jėgą. Stuburo sukimo pozos padeda subalansuoti manipura čakrą.


Elementas: ugnis

Mantra: ram

Spalva: geltona

Pojūtis: matymas

AFIRMACIJOS

Aš pasitikiu savimi.

Aš esu verta būti matoma ir išgirsta.

Aš esu verta laimės.

Aš turiu drąsos pastovėti už save.
ANAHATA ČAKRA

Mykėk, duok, priimk


Širdies čakra yra krūtinės ląstoje, rankos ir delnai yra jos prątesimas. Anahata čakra yra tiltas kur susilieja mūsų vidinis ir išorinis pasaulis. Ji atspindi mūsų gebą atjausti ir besąlygiškai mylėti save ir visą pasaulį. Nuo ugningo centro kylame į viršų ir atkeliajame į lengvesnę, pilną meilės energiją. Čia mes mokomės mylėti save ir priimti kokie esame. Gebėjimas atleisti gyvena šioje srityje, todėl santykiai su tais, kurie mums galbūt padarė žalą, yra sprendžiami šioje čakroje.

Per rankas ir delnus mes duodame ir gauname meilę, atsiduodame be jokių lūkesčių. Per traumas, atstūmimą ar netektį mūsų energija pasidaro sustingusi ir užblokuota. Anahata čakra valdo kvėpavimą ir širdies bei kraujagyslių sistemas. Lenkimasis atgal, ypač ties viršutine nugara padeda subalansuoti anahata čakrą, fiziškai atverdami krūtinę ir pečius, padarome daugiau vietos plaučiuose ir galime laisviau kvėpuoti. Bhakti joga, atsidavimo joga yra siejama su širdies čakra.


Elementas: oras

Mantra: yam

Spalva: žalia

Pojūtis: prisilietimas


AFIRMACIJOS


Aš atleidžiu sau ir kitiems.

Aš duodu ir gaunu meilę bei džiaugsmą.

Aš esu verta meilės.

Aš myliu save besąlygiškai.

Aš esu mylima, aš esu verta būti mylima.
VISHUDDHA ČAKRA

Tiesa, aiškumas, išsireiškimas

Gerklės čakra yra ties gerkle ir apima ausis. Ji atspindi mūsų gebą bendrauti ir klausytis, atspindi aiškumą ir tyrumą. Jos energetinis darbas yra vesti mus link savo tikrojo autentiško balso atradimo. Atkeliavus į gerklės čakrą pasiekiame pirmąją aukštesniąją dvasinę čakrą. Ši energijos buveinė yra sankirta tarp mūsų vidinio pasaulio ir kaip mes išreiškiame savo tiesas į išorinį pasaulį.

Kai Vishuddha yra subalansuota mūsų žodžiai atspindi mūsų vertybės ir veiksmus, išreiškiame gerumą, empatiją ir bendrumą savo žodžiais. Kai ši čakra yra išbalansuota, turime sunkumą išreikšti savo norus ir valią, jaučiamės lyg neturėtume autoriteto savo gyvenime. Tampame prieraišūs ir reikalaujantys, sieksime dėmesio. Kai gerklės centre atsiranda energijos trūkumas, tikėtina, kad atsitrauksime nuo pasaulio jausdami gėdą ir neturėsime noro bendrauti išoriškai. Galime tapti kritiški sau ir kitiems.

Kiekviena mintis ir emocija yra išreikšta į išorę per mūsų žodžius. Mūsų balsas laiko Visshuddha galią. Atsargiai atsirinkdami savo žodžius, mes galime padėti ir suteikti jėgų kitiems, atleisti, ir išreikšti save per kūrybą. Mūsų balsas yra įrankis skleisti meilę arba neapykantą, todėl tai daro įtaką mūsų santykiams. Mes galime išsakyti savo norus ir nustatyti ribas.

Visuddha čakra valdo skydliaukę ir kaklinę stuburo dalį. Stovėsena ant pečių, plūgas ir žuvies pozos padeda subalansuoti visuddha čakrą. Sukuriant spaudimą gerklėje , skatinamas pašalinimas, visa kas mus sulaiko nuo tyro ir aiškaus savęs išreiškimo balsu, savojo tikro balso atradimo.


Akimirką pagalvok ką norėtum išsakyti kitam, kas jau kurį laiką guli tavo sąmonėje. Galbūt tai guli jau kurį laiką, gal mėnesį, gal metus. Galbūt tai noras pasakyti „aš tave myliu“, ar „aš tau atleidžiu, ar „aš atsiprašau“. Žodžiai turi energiją išgydyti ne tik kitą, bet taip pat ir save patį.


 

Elementas: eteris, akasha

Mantra: ham

Spalva: mėlyna

Pojūtis: garsas


AFIRMACIJOS

Aš gyvenu dorovėje.

Aš gyvenu su autentiškumu.

Aš gebu išreikšti save ir perteikti savo norus.

Mano žodžiai yra išraiška to, kuo aš nuoširdžiai tikiu.

Aš turiu teisę būti išgirsta.


 

AJNA ČAKRA

Matymas, įžvalga, intuicija

Trečiosios akies, intuityvioji čakra yra kaktos centre, tarp antakių. Ji atspindi mūsų autoritetą, suvokimą, išmintį, gebą žiūrėti į pasaulį be priešankstinio nusistatymo, ir matyti, kad visos būtybės turi kažką bendro ir yra susijusios. Ši čakra dar taip pat yra vadinama guru čakra.


Giliai prote slypi intuityvi įžvalga ir aiškiaregė Ajna. Ši vidinio matymo čakra lemia mūsų galią matyti pasaulį toks koks jis yra iš tikrųjų, o ne taip kaip mes įsivaizduojame koks jis yra. Vietoj to kad tik matytume akimis, mes neremia giliau kur nesame apriboti mūsų baimių ir išankstinių nusistatymų.


Per Ajna mes galime matyti sielos akimis, įgaunant jos išmintį ir intuiciją. Ajna čakra valdo posmegeninę liauką, kuri išskiria hormonus, kurie reguliuoja daugybę svarbių kūno procesų . Kapalabhati (šviečiančios kaukolės pranajama) ir vaiko poza padeda subalansuoti ajna čakrą, sutelkiant energiją į šią kaktos sritį, atkreipiame dėmesį į anksčiau nepastebėtus gyvenimo aspektus.

Drikshti Sanskrito kalba reiškia matymas arba išmintis. Kaip ir Ajna, Drikshtineapsiriboja fiziniu matymu, kuris praeina pro mūsų sukaupto suvokimo prizmę. Mūsų pasaulio suvokimas akimis visuomet praeina pro emocijų ir proto interpretacijas, todėl mes visada gauname iškreiptą pasaulio vaizdą.

Mūsų dėmesys yra vienas vertingiausių dalykų, kurį turime. Kur mūsų akys eina, ten ir mūsų protas ir kūnas eis. Didžiąja dalį dienos praleidiame būdami išblaškyti mūsų matymo, įsikimbame į pasaulį, kurį regime akimis. Mūsų akys teisia nežinant situacijos.

Upė yra daug stipresnė kaip viena srovė, negu daug mažyčių upelių. Ajna čakra kviečia panaudoti jos galią ir žvelgti į pasaulį dėmesingai, kad galėtume įžvelgti giliau negu akis gali pamatyti. Kai subalansuojame šią čakrą, tampame intuityvus, susiliejame su visuotine sąmone, matome dalykus aiškiai, pastebime simbolius, naudojame vizualizacijos galią ir prisimename sapnus.


Elementas: šviesa

Mantra: aum

Spalva: violetinė

Pojūtis: šeštasis pojūtis

AFIRMACIJOS

Visi atsakymai, kurių man reikia yra manyje.

Aš pasitikiu savo vidiniu mokytoju.

Aš aiškiai matau visus dalykus.

 

SAHASRARA ČAKRA

Savirealizacija, palaima, nušvitimas

Karūnos čakra yra galvos viršuje, toje vietoje, kur kūdikiai turi minkštą vietą. Ji reprezentuoja mūsų gilų ryšį su dieviškuoju šaltiniu ir mūsų santykį su juo. Sahasraros čakra valdo kankorėžinę liauką. Meditacija ir stovėsena ant galvos padeda subalansuoti sahasraros čakrą ir stiprina nuolatinį ryšį su dieviškuoju šaltiniu. (Mes jungiamės su žemės dieviškumu atliekant stovėseną ant galvos ir su dieviškumu iš viršaus- medituodami).


Elementas: sąmonė

Mantra: tyla po garso aum

Spalva: violetinė, balta

AFIRMACIJOS

Aš esu.

Aš pasitikiu.

Aš esu palaima.

Aš žinau.

Aš suprantu.

Aš esu šviesa.

Aš esu dieviška.

Aš esu Visata.

 

Suvokiant čakrų funkciją ir vietą, galime labiau tobulėti dvasinėje jogos praktikoje. Jei žinome, kur labiausiai susiduriame su sunkumais, ten ir atkreipiame labiausiai dėmesį. Kuo daugiau dėmesio skiriame savo kūno pažinimui ir bendravimo užmezgimui su juo, tuo labiau subalansuojame savo kūno energijas.

Įprastai statant konstrukciją, mes pradedame nuo apačios ir toliau statome ant pagrindo aukštyn. Žinant kiekvienos čakros funkciją, pradedame nuo pagrindo ir toliau kylame į viršų. Kai jaučiamės saugiai fizinėje plotmėje, turint finansinį stabilumą ir saugumo jausmą, lengviau galime užmegzti harmoningus santykius ar pradėti kūrybinį projektą. Šeimoje galime toliau dirbti ties santykiais, bendravimu su kitais žmonėmis ir pačio savęs supratimu, ne tik kaip sociali būtybė, bet taip pat kaip ir dvasinė būtybė.

Čakrų sistema leidžia pereiti per visus gyvenimo aspektus ir pažvelgti ties kur reikėtų labiau padirbėti, kad pajustume galutinę harmoniją. Jogos praktikos pagalba nenuilstamai siekiame nusimesti klaidingą savęs suvokimą ir palaipsniui atskleisti aukštuosius sąmonės klodus.

Comments


bottom of page