top of page

AUTORIŲ TEISIŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

Aktuali Taisyklių redakcija 2022-03-21

 

1. SĄVOKOS

 

1.1. Pardavėjas - Kristina Kaminskaite, juridinio asmens kodas 49404060063.

 

1.2. E-parduotuvė - ši elektroninė parduotuvė, esanti adresu manojoga.lt.

 

1.3. Jūs / Naudotojas - bet koks fizinis ar juridinis asmuo, kuris bet kokiu būdu naudojasi E-parduotuve.

 

1.4. Prekės / paslaugos - visa, kuo prekiaujama E-parduotuvėje. Toliau Taisyklėse nurodomos ‘prekės’ apima ir paslaugas, kai E-parduotuvėje parduodamos prekės ir paslaugos, nebent Taisyklėse nurodyta kitaip.

 

2. AUTORIŲ TEISIŲ APSAUGA

 

2.1. Visos autorių teisės į E-parduotuvę ir joje pateiktą informaciją, įskaitant, tačiau neapsiribojant, visus joje pateiktus duomenis, tekstus, dokumentus, atvaizdus, skaičius, grafikus, įrašus (vaizdo ar garso) ir kompiuterinius kodus, yra saugomos Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo nustatyta tvarka.

 

2.2. Naudotojams ir bet kuriam trečiajam asmeniui yra draudžiama be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo bet kokia forma platinti, atkurti, skelbti ar kitaip naudoti E-parduotuvėje esančią informaciją pažeidžiant Pardavėjo intelektinės nuosavybės teises.

 

2.3. Pardavėjas saugo visas turimas teises į kūrinius, naudojamus E-parduotuvės veiklai vykdyti, kurių atvaizdai pateikiami E-parduotuvėje.

 

2.4. E-parduotuvėje pateikiami trečiųjų asmenų intelektinės nuosavybės objektai ir teisės yra saugomos tokių trečiųjų asmenų.

 

 3. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

3.1 Šios taisyklės bendrųjų bendrųjų prekių pirkimo E-parduotuvėje taisyklių dalis, su kuriomis galite susipažinti čia.

 

3.2. Šios Taisyklės yra reguliuojamos taikomų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų.

 

3.3. Kilus nesutarimams dėl šių Taisyklių taikymo, jie yra sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

bottom of page